Pentru prestatorii de servicii alternative

Vrei să prestezi servicii de îngrijire a copiilor? Află cum o poți face cu acte în regulă, în același timp contribuind la echilibrul dintre dezvoltarea armonioasă a copiilor și viața profesională a părinților.

Îngrijire individualizată

 • Să ai vârsta minimă de 16 ani.
 • Să ai o calificare în îngrijirea copiilor de până la 3 ani sau nivelul de studii corespunzător.
 • Să deții o patentă de întreprinzător pentru acest gen de activitate.
 • Să ai vârsta minimă de 16 ani.
 • Să respecți normele din domeniul protecției copiilor pentru a le oferi acestora un mediu sigur și armonios de dezvoltare.
 • Să semnezi un contract de prestări servicii cu reprezentantul legal al copilului pe care îl vei avea în îngrijire.
 • Să îți înregistrezi serviciile pe această platformă (înregistrarea va fi disponibilă în curând).
 • Documentul care atestă calificarea de îngrijitor/îngrijitoare sau nivelul de studii corespunzător.
 • Fișa medicală individuală cu rezultatele examenelor medicale şi cele de laborator în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare aprobate de Ministerul Sănătății. (Formularul nr. 086/e.)
 • Certificatul privind capacitatea psihică de a practica activități sociale și profesionale cu responsabilitate sporită. (Formularul nr. 091/e)
 • Cazierul judiciar și cazierul contravențional.
 • Declarația pe propria răspundere că nu este decăzută din drepturile părintești prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, după caz.

Îngrijire de tip familial

 • Să ai o calificare în îngrijirea copiilor de până la 3 ani sau nivelul de studii corespunzător
 • Să deții o patentă de întreprinzător pentru acest gen de activitate.
 • Să ai un spațiu sigur și confortabil pentru desfășurarea activității.
 • Să respecți normele din domeniul protecției copiilor pentru a le oferi acestora un mediu potrivit pentru dezvoltare.
 • Să semnezi un contract de prestări servicii cu reprezentantul legal al fiecărui copil pe care îl vei avea în îngrijire.
 • Să îți înregistrezi serviciile pe această platformă (înregistrarea va fi disponibilă în curând)
 • Documentul care atestă calificarea de îngrijitor/ îngrijitoare sau nivelul de studii corespunzător.
 • Fișa medicală individuală cu rezultatele examenelor medicale şi cele de laborator în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare aprobate de Ministerul Sănătății. (Formularul nr. 086/e)
 • Certificatul privind capacitatea psihică de a practica activități sociale și profesionale cu responsabilitate sporită. (Formularul nr. 091/e)
 • Cazierele judiciare și cazierul contravențional.
 • Declarația pe propria răspundere că nu locuiești împreună cu persoane care au fost condamnate pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni sau contravenții contra vieții și sănătății persoanei.
 • Declarația pe propria răspundere că nu ești decăzut/-ă din drepturile părintești prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, după caz.
 • Copia de pe extrasul din registrul bunurilor imobile sau, după caz, de pe contractul de locațiune a imobilului care va fi folosit în cadrul activității.

Îngrijire la locul de muncă

 • Să emiți ordinul intern al persoanei juridice de înființare a serviciului
 • Să îți înregistrezi serviciile pe această platformă (înregistrarea va fi disponibilă în curând).
 • Să ai un spațiu sigur și confortabil pentru desfășurarea
 • Să respecți normele din domeniul protecției copiilor pentru a le oferi acestora un mediu potrivit pentru dezvoltare
 • Să angajezi îngrijitori/îngrijitoare calificate în dependență de numărul de copii care vor beneficia de serviciu
 • Decizia de înființare a serviciului de ingrijire
 • Regulamentul intern al serviciului - aprobat
 • Copia de pe contractul de locațiune, de pe extrasul valabil din registrul bunurilor imobile care atestă dreptul de proprietate, sau din registrul de evidență a gospodăriilor populației aferente casei rurale care va fi folosită în cadrul activității respective
 • Raport de autoevaluare
 • Raportul de încercări ale calității apei potabile
 • Raportul de măsurare a nivelului de iluminare naturala și artificială
 • Raportul de verificare a calitățiii aerului
 • Instrucțiunile în securitatea și sănătatea muncii pentru personal și pentru serviciu
 • Concluzia instituțiilor abilitate privind măsurarea nivelului de microclimat
 • În cazul amenajării spațiului de preparat mâncarea copiilor - autorizația sanitarveterinara
 • În cazul întreprinderilor industriale - concluziile investigațiilor de laborator specifice: măsurarea nivelului de zgomot și de poluare cu substanțe toxice pe teritoriul întreprinderii, la hotarul zonelor de protecție sanitară și în interiorul spațiilor în care se preconizează prestarea serviciilor de îngrijire
 • Pachetul pentru angajarea personalului:
  • modificarea statelor de personal
  • contractul individual de muncă/ prestăriservicii
  • fișa postului
Acest site foloseste cookie-uri. Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Mai multe despre cookie-uri.